استودیو فردا

رسانه فکر فردا اکنون یکی از مراکز پر تکاپوی فیلمسازی در کشور محسوب میشود که بر تولید مجموعه های فاخر مستند و داستانی متمرکز شده است و در سال ۱۳۸۸ استودیو فردا را در غرب تهران راه اندازی کرده است. این استودیو از معتبر ترین استودیو های فیلمسازی بخش خصوصی محسوب می شود که خدمات استودیو تصویر و استودیو صدا و تجهیزات پیشرفته ای را در اختیار همکاران قرار می دهد.